ผศ.ธีระ ศิริธีรากุล ได้รับรางวัลที่ 2 การระบุตำแหน่งข้อความบนภาพถ่าย

ผศ.ธีระ ศิริธีรากุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 2 เป็นเกียรติบัตรในเสนอ โครงการ : การระบุตำแหน่งข้อความบนภาพถ่ายด้วยการประสมลักษณะและเทคนิคการค้นหาประเภท BEST 2015-Text Location Detection Contest ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (Thailand IT Contest Festival 2015) เป็นการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เมื่อเร็ว ๆ นี้ 004/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1258