ขอเชิญชวนคณาจารย์สวมชุดครุยจากสถาบันที่สำเร็จการศึกษาร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตสถาบัน

ขอเชิญชวนคณาจารย์สวมชุดครุยจากสถาบัน ที่สำเร็จการศึกษาร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตสถาบัน 008/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1093