แจ้งเรื่องการจอดรถของบุคลากร สจล.ในวันที่ 13 พย.

ฝ่ายจราจร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ขอแจ้งเรื่องการจอดรถสำหรับบุคลากรของสถาบัน ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 สถาบันขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านดังนี้ •กรรมการ/บุคลากร ผู้ที่ได้รับบัตรจอดรถ VIP ให้จอดรถได้ในพื้นที่บริเวณโซน C (บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร) หรือ สามารถไปจอดบริเวณคณะ/สำนัก ที่ตนสังกัดอยู่ •สำหรับบุคลากร ที่ไม่มีบัตรจอดรถ แต่ต้องมาปฏิบัติงาน สามารถไปจอดรถได้ที่ โซน S (ลานจอดระยาว D และ E ที่สุวรรณภูมิ) จะมีรถบัสรับส่งถึงสถาบัน •อีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่จะเดินทางมายังสถาบัน ขอแนะนำ เดินทางโดยรถไฟ airport link แล้วต่อรถไฟ shuttle train ระหว่างสถานีลาดกระบัง – พระจอมเกล้า ให้บริการทั้งไปและกลับทุก 20 นาที ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 – 18.00 น. เที่ยวแรกออกจากสถานีลาดกระบัง เวลา 6.00 น. เที่ยวสุดท้ายออกจากสถานีพระจอมเกล้า เวลา 18.00 น. 008/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1149