การจัดจราจรในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

การจัดการจราจรในช่วงปริญญาบัตร สจล. (7-8,13 พฤศจิกายน 2558) **ส่วนบัตรจอดรถใช้วันที่ 13 พ.ย. 58 เท่านั้น** 009/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1036