แจ้งการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-Mail)ระบบใหม่

ด้วยคณะทำงานปรับปรุงระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (จดหมายอิเล็กทรอนิสก์) ของสถาบันภายใต้ชื่อโดเมน kmitl.ac.th ให้มีความเสถียรและมั่นคง โดยทำการปรับปรุงระบบ E-mail เป็นระบบใหม่ที่มีการใช้บริการของ Google Apps for Education จากบริษัทกูเกิล(ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบลงทะเบียนและเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับระบบใหม่ โดยรายละเอียดการใช้งานทั้งหมดดูได้จากเอกสารแนบ

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1057