ขอเชิญร่วมสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร หลักการจัดการทางธุรกิจ การวิเคราะห์

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอเชิญร่วมสัมมนา การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร หลักการจัดการทางธุรกิจ การวิเคราะห์ และการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวโน้มในอุตสาหกรรมอาหาร โดย 1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) 2. ดร.เพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม E12-703 (ชั้น 7) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-329-8356 *** ลงทะเบียน 100 ท่านแรก ได้รับคู่มือการจัดการเชิงกลยุทธ์และของที่ระลึก*** กำหนดการ 09.00 - 09.45 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 09.45 - 10.00 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดย ผศ.ดร. มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ 10.00 - 10.30 น. แนวโน้มในอุตสาหกรรมอาหาร Food ERA 2020 โดย ดร. เพ็ชร ชินบุตร 10.30 - 12.00 น. หลักการการจัดการทางธุรกิจ การวิเคราะห์ และการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ศ.ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ 12.00 น. ขอเชิญรับประทานอาหาร กลางวันร่วมกัน

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1590