ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในวันที่ 18 -19 เมษายน 2559

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสถาบัน ฯ ทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันที่ 18 -19 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1428