จี้ตั้งโรงงานผลิตตัวรถไฟในไทย สจล.หนุนรัฐร่วมทุนกับจีน (ฐานเศรษฐกิจ 10-12 มีนาคม)

จี้ตั้งโรงงานผลิตตัวรถไฟในไทย สจล.หนุนรัฐร่วมทุนกับจีน 073/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1385