สำนักบริการคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งานระบบ Network ของสถาบัน"

ประชาสัมพันธ์การอบรมของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้กับบุคลากรของสถาบัน เรื่อง"การใช้งานระบบ Network ของสถาบัน" ในวันที่ 29 มีนาคม 59 ตามไฟล์แนบครับ

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 983