สจล. ขยายเวลา!! เปิดรับตรง ป.ตรี หลักสูตร Computer Innovation Engineering

สจล. ขยายเวลา!! เปิดรับตรง ป.ตรี หลักสูตร Computer Innovation Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อรับนักศึกษาทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่มีผลการเรียนดีและมีคุณสมบัติตามประกาศ โดยทำการคัดเลือกจากผลการเรียน ผลการสอบวัดระดับ และคะแนนสัมภาษณ์ **ขยายเวลารับสมัคร ถึง 1 เมษายน 2559** ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://cie.kmitl.ac.th/application/admission-guide

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1298