วิศวฯไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ติดอันดับ QS World Class University

ขอแสดงความยินดี กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์) ที่ได้รับการจัดอันดับ เข้าสู่ QS world class university rankings by subject 2016 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประเมินจากทั่วโลก จำนวน 4,226 แห่ง โดยมีจำนวนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ เพียง 945 แห่งทั่วโลก และมีการประเมินหลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน 15,530 หลักสูตร ซึ่งแบ่งเป็น 42 กลุ่มวิชา มีเพียง 9 มหาวิทยาลัยของประเทศไทย ที่ติดอันดับใน QS World Class University และ สจล. คือ 1 ใน 9 แห่ง ตามรายงานของ The Nation ข้อมูลจาก : http://www.nationmultimedia.com/national/Nine-Thai-universities-in-worlds-best-30282222.html 078/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1172