ขอเชิญร่วมงาน CREATIVITY & INNOVATION DAY (C&I DAY)

CREATIVITY & INNOVATION DAY (C&I DAY) ขอเชิญชมผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กว่า 500 ผลงาน จาก 10 ภาควิชา ได้แก่ โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โยธา เคมี อาหาร อุตสาหการ เครื่องกล คอมพิวเตอร์ การวัดและควบคุม ภายในงาน ยังพบกับ -การมอบรางวัลผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ -การร่วมโหวตให้คะแนนผลงาน -การบรรยายนำเสนอผลงานของนักศึกษา ผลงานที่น่าสนใจ อาทิ - Auto car park - Smart security system - Multi-control drones - Bus tracking system - Blind navigation system - Hair-style recommendation program - Eye-tracking wheelchair วันที่ 20 – 21 เมษายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม KMITL Convention Hall

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1103