ขอเชิญชมและเชียร์กีฬาบุคลากร 3 พระจอมเกล้า 2 เมษายน นี้

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมชมและเชียร์กีฬาและสันทนาการ บุคลากร 3 พระจอมเกล้า ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 ณ ศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง แล้วพบกันนะคะ 082/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1208