ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในเทศกาลสงกรานต์

เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึง สถาบันขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 8.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบัน ณ ห้องโถง ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สนอ. ในเวลา 14.30 น. 086/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1313