สจล.มอบเงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักศึกษา

ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มอบเงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักศึกษา ให้กับ นางสาวณัฏฐนิช บุญญานุวัตร นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับอุบัติเหตุถูกเครื่องตัดเหล็กตัดปลายนิ้วมือซ้าย และค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ และระเบียบของเงินกองทุนสวัสดิการให้จ่าย เพื่อเป็นการบรรเทา โดยสถาบันจ่ายเงินจากกองทุนฯลฯ เป็นจำนวนเงิน 7,141 บาท เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 092/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1199