คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดอบรมหลักสูตร CCNA

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดอบรมหลักสูตร CCNA สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษา ของซิสโก้ รุ่น 12 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดอบรม "หลักสูตร CCNA สำหรับผู้สอนในโครงการ เครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่นที่ 12" (The 12th CCNA for Instructor of Cisco Networking Academy Program) จัดให้สำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษา ที่มีฐานะเป็นสมาชิกของโครงการ CNAP หลักสูตรอบรม แบ่งเป็น 2 หลักสูตรย่อย ดังนี้ 1) หลักสูตร CCNA 1-2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2559 (จำนวน 12 คน) 2) หลักสูตร CCNA 3-4 or Fast Track รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 27 พฤษภาคม 2559 (จำนวน 12 คน) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และทำการสมัครได้ที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/acad-services/training-course/cnap หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2723 4927 และ 08 9699 7880 แฟกซ์: 0 2723 4910 (ในวันและเวลาราชการ) อีเมล: nutcharee@it.kmitl.ac.th 093/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1229