ผลงานวิจัยของอาจารย์วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัลจาก 44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016

ผลงานวิจัยของอาจารย์วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัลจาก44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016 . ผลงานการวิจัย “เครื่องวัดความสุก-อ่อนของทุเรียนด้วยคลื่นไมโครเวฟ” ของ ผศ.ดร.ศรวัฒน์ ชิวปรีชา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากงานประกวดนวัตกรรม "44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016" ณ สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นงานประกวดนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่ง โดยในแต่ละปีจะมีผลงานนวัตกรรมจัดแสดงมากกว่า 1,000 ชิ้นจาก 48 ประเทศทั่วโลก และผลงานการวิจัย “เครื่องวัดความสุก-อ่อนของทุเรียนด้วยคลื่นไมโครเวฟ” เป็นผลผลิตจากโครงการวิจัย “เซ็นเซอร์ไมโครเวฟเพื่อการเกษตร” โดยมี ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นหัวหน้าโครงการ และผลงานชิ้นนี้สื่อมวลชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยสำนักข่าว BBC ของอังกฤษได้ยกย่องให้เป็น "Seven of the Best and Weirdest New Inventions" คลิกดูภาพข่าวจากBBC!! คลิกเลยเพื่อดูภาพข่าว!!

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1210