เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาลุยกับเรา ในงานครุศาสตร์เกษตรวิชาการ

ขอเชิญทุกท่านผู้สนใจร่วมชมงานครุศาสตร์เกษตรวิชาการ ในวันที่ 28-30 เมษายน 2559 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมคุณหญิงวนิดา ธูปะเตมีย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายในงานพบกับนิทรรศการผลงาน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา แล้วพบกันให้ได้นะคะ 103/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1232