เปิดแล้ว !! อบรมเทคนิคการวาดเส้นและสีเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดอบรมเทคนิคการวาดเส้นและสี ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 20,21และ22 พฤษภาคม 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ค่าฝึกอบรมคนละ 2,000 บาท *รวมค่ากระดาษ สี พร้อมอุปกรณ์การวาดภาพ และค่าอาหาร (รับจำนวน 40 คน) สถานที่ ห้องกระจกชั้นล่าง อาคารศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตย์ฯ สจล. โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมายเลขบัญชี 088-238757-1 ชื่อบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. แล้วส่งหลักฐานใบโอนเงิน กลับมาที่ Fax No: 02-329-8389 สนใจติดต่อ รศ.บรรจงศักดิ์ (โทร.081-8347276) คุณอัจฉรา(โทร.088-1952179) คุณเชิดศักดิ์ (โทร.089-0206262) 106/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1283