เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียวมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับ อธิการบดี ม.โตไก

เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับ อธิการบดี ม.โตไก นายบรรณสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณากรณ์ (ต.ภ.) เป็นกรณีพิเศษ ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.จิโร ทากาโนะ (Prof.Dr.Jiro TAKANO) อธิการบดีมหาวิทยาลัยโตไกประเทศญี่ปุ่น ในฐานะที่ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ ให้แก่ประเทศไทย ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารของสถาบันเข้าร่วมในพิธีมอบ ณ สถานทูตไทยประจำกรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 116/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1217