อาจารย์และนักศึกษาวิศวกรรมเคมี คว้ารางวัล The Best Paper จาก ICCFE2016 ที่ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดวงกมล ณ ระนอง อาจารย์พร้อมด้วย นางสาวหนึ่งฤทัย ช่วยเรือง นายณัฐวัฒน์ นนท์ธนสิน นายกฤติน บินอับดุลล่าห์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และดร.รัตนาภร ยวงสวัสดิ์ (อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ) ในโอกาสได้รับรางวัล The Best Paper (present in session 8) จาก The 2016 3rd International Conference on Chemical and Food Engineering (ICCFE 2016) ผลงานวิจัยเรื่อง Synthesis of molecularly imprinted polymer for sterol separation เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2559 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1204