แต่งหน้าเค้กด้วย น้ำตาลฟองดองท์

ขอเชิญผู้สนใจ เรียนการแต่งหน้าเค้กด้วย น้ำตาลฟองดองท์ โดย ดร.สวามินี นวลแขกุล ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคารเจ้าคุณทหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ค่าลงทะเบียน 500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2329 8526-7 หรือ 0 2329 8000 ต่อ 7290 121/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1162