สถาบันจัดงานอำลาให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ปัจฉิมนิเทศ) ภายใต้ชื่อ “Free Dream KMITL 2016“

สถาบันจัดงานอำลาให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ปัจฉิมนิเทศ) ภายใต้ชื่อ “ Free Dream KMITL 2016 “ วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) พบอธิการบดี และคอนเสิร์ต จาก ศิลปินวง Scrubb / วง Stamp อภิวัชร์ ฟรีอาหารและเครื่องดื่ม นักศึกษาทุกชั้นปี สามารถเข้าร่วมงานได้ โดยติดต่อขอรับบัตรได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษาทุกคณะ / ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี / หน้างาน (แสดงบัตรนักศึกษาในการขอรับบัตรเข้าร่วมงาน) หมายเหตุ : อย่าลืม !!! แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา ไม่มีบัตร/ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1179