ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่สุดท้าย ร่วมงาน Free Dream ปัจฉิมนิเทศ 18 พ.ค.นี้

ขอเชิญนักศึกษาชาวลาดกระบังทุกท่านเข้าร่วมงาน Free Dream ปัจฉิมนิเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่ เวลา 17.00 น. ของขวัญสุดพิเศษจาก "พี่เอ้" ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. ตั้งใจมอบให้นักศึกษาว่าที่บัณฑิตของพระจอมเกล้าลาดกระบัง มาร่วมฉลองหลังสอบ Final และรับกำลังใจดีๆ งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ฟรีคอนเสริ์ต เครื่องดื่มและอาหาร ( รับบัตรหน้างานได้พร้อมบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน) รับบัตรเข้างานได้ที่ --- อาคาร Convention Hall --- "สำหรับ" นักศึกษาปี 4 และ 5 ตั้งแต่ เวลา 17.00 น. "สำหรับ" นักศึกษาปี 1,2,3 ตั้งแต่ เวลา 18.00 น. 122/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1216