590518Sสจลนำผลงานร่วมแถลงข่าวการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ณ วช.

ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม สจล.ร่วมแสดงความยินดีกับผลงานเครื่องวัดความแก่-อ่อนของทุเรียนด้วยคลื่นไมโครเวฟ ผลงานการวิจัยของ ผศ.ดร.ศรวัฒน์ ชิวปรีชา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ที่เพิ่งไปคว้ารางวัลเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกจากงาน International Exhibition and Invention of Geneva 2016 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากสำนักข่าว BBC ยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 ผลงานที่ดีและแปลกใหม่ในงานดังกล่าว งานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ” โดยมีคุณสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบประกาศนียบัตร เมื่อวันพุธที่18 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เวลา 14.00 น. โดย วช. ได้ผลักดันผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของไทย ให้มีโอกาสนำเสนอสู่เวทีนานาชาติ เพื่อขยายผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีศักยภาพ ไปสู่การยกระดับทางวิชาการ และการพัฒนาต่อยอดทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมโดยได้ดำเนินการใน 3 เวที ได้แก่งาน “The International Engineering Invention Exhibition 2016”(i-ENVEX 2016)ในระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2559 ณ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย งาน “44 International Exhibition of Inventions of Geneva” ในระหว่างวันที่ 13-17 เมษยายน 2559 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส งาน“27 International Invention & Innovation Exhibition”(ITEX 2016) ในระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่ผ่านมา 590518S 004

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1030