สาธิตนานานาชาติพระจอมเกล้า เปิดตัว พร้อมแถลงข่าว 24 พฤษภาคมนี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัว “โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า” โรงเรียนต้นแบบสายวิทยาศาสตร์ที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ มาตรฐานโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกของไทย โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (King Mongkut’s International Demonstration School - KMIDS) เป็นโรงเรียนสังกัดวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สจล. มาตรฐานระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เปิดสอนตั้งแต่เกรด 7-12 (หรือเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) โดยจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา และเน้นหลักการแบบ STEM ที่บูรณาการ สาขาวิชาการสำคัญๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ห้องเรียนแบบ Smart Classroom ที่ประกอบด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า จะเปิดรับนักเรียนชั้นเกรด 7 (ม.1) และเกรด 10 (ม.4) รุ่นแรก ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป โดยรับนักเรียนชั้นละ 250 คน พร้อมเปิดตัวแถลงข่าวในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 นี้ เวลา 10.30 – 12.30 น. ที่โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสำนักหอสมุดกลาง สำหรับท่านที่สนใจ โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าลาดกระบัง ติดต่อสอบถาม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kmids.kmitl.ac.th/ หรือที่ อ.ดร.จารุวรรณพลอย ดวงรัตน์ (อ.ไก่น้อย) อ.ธนกฤต ทรัพย์สิน (อ.เจน) 0863378125 อ.ดาราวรรณ ลู่สุวรรณเลิศ (อ.ซายด์) 0850224042 อ.ธนาวุฒิ สิงห์สถิตย์ (อ.ดั๊ก) 0991362969 อ.Martins (สำหรับชาวต่างชาติ) 0863789520 127/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1642