ขอเชิญนักศึกษาร่วมงานและส่งผลงานวิจัย ในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักศึกษาร่วมงานและส่งผลงานวิจัย ในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11 เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีบนเวทีทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.dpstcenter.org/stt4youth หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2329 4021 ต่อ 2312 M 129/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1085