การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2559 "ปรับทัศนคติอย่างไร ให้อุดมศึกษาไทยอยู่รอด"

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2559 "ปรับทัศนคติอย่างไร ให้อุดมศึกษาไทยอยู่รอด" การประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมนงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 972