วันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 25 ปี

สำนักหอสมุดกลาง สจล.จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 25 ปี โดยได้รับเกียรติจากศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี เป็นประธานมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และอาจารย์สุพัฒน์พงศ์ พงษ์ชมพร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์จากวัดวีระโชติ ฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง 590527S 008

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1137