ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ KMITL INNOVATIVE AWARDS ครั้งที่ 5

พร้อมแล้วสำหรับการชิงชัยครั้งสำคัญกับ KMITL INNOVATIVE AWARDS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 กิจกรรมการประกวดสร้างสรรค์งานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ ของเยาวชนไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน การประกวดออกแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ KMITL INNOVATIVE AWARDS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “Digital Life for 21” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ หรือไม่เคยได้รับ รางวัลในเวทีระดับประเทศ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา จำนวนสมาชิก 2-5 คน ต่อทีม ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำผลงานมาจัดแสดง ภายในงานวิศวะ’59 วันที่ 1 – 4 กันยายน 2559 ณ ไบเทค บางนา สนใจดาวน์โหลดใบสมัครหรือลงทะเบียนได้ที่ www.engineeringexpo.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2322-2111 ต่อ 315-6 E-mail : Engineeringexpo2016@gmail.com

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 999