งานปัจฉิมนิเทศ Free Dream KMITL 2016

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 19.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ Free Dream KMITL 2016 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานได้จัดฟรีคอนเสริต โดยศิลปินวง Scrubb และ Stamp เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) KMITL Convention Hall สจล. 590518T_news12

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1220