ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 1 พฤศจิกายน 2559

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสถาบัน ฯ ทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานสุขภาพอนามัย อาคารสมเด็จพระเทพฯ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1546