ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญ วัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง วันที่ ๑๘ ตุลาคม ถึง ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. กำหนดการตามเอกสารแนบ

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1808