นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559

นายตรัณ ตระกูลสว่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในงานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 016/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1777