ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1679