ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมงาน International Program Open House

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
จัดงาน International Program Open House : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรInter ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

น้องๆ จะได้พบกับหลักสูตรนานาชาติ ดังนี้

  • CHEMICAL ENGINEERING
  • BIOMEDICAL ENGINEERING
  • INNOVATIVE CIVIL ENGINEERING
  • COMPUTER INNOVATION ENGINEERING
  • INDUSTRIAL and MANAGEMENT SYSTEMS ENGINEERING

มาพบกันให้ได้นะคะ

ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1989