เตรียมตัวให้พร้อม...เจอกันในงาน Grand Opening International Engineering Programs KMITL

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “Grand Opening International Engineering Programs KMITL”
February 8th, 2017
Bangkok Airways Blue Ribbon Screen, 5 fl. @ Paragon Cineplex
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Time Program
10:00 – 10.30 น. - ลงทะเบียนผู้มาร่วมงานและสื่อมวลชน
10.30 - 10.35 น. - VTR : Engineering & Thailand 4.0
10.35 - 10.40 น. - กล่าวเปิดงาน โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
10.40 – 11.00 น. - Innovation Talk “Fall Direction Version1” พูดคุยกับเจ้าของผลงาน โดย ดร.ภัทรพงษ์ ผาสุขกิจ อาจารย์ประจำภาควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรชีวการแพทย์ และนักศึกษาเจ้าของผลงาน
11.00 – 11.45 น. - เสวนา “Empowering Engineer for better life and Thailand 4.0)”

  • รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
  • อาจารย์ประจำหลักสูตร 5 หลักสูตร
  • คุณคริสโตเฟอร์ ไรท์ (คริส เดลิเวอรี่)
  • คุณชนิดาภา สงวนพวก พิธีกร (ผู้ประกาศข่าว NBT)

11.45 – 11.50 น. Grand Opening International Programs
11.50 – 11.55 น. Grand Opening KMITL International 4.0 Club
11.55 – 12.15 น. - สัมภาษณ์สื่อมวลชน
12.15 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. - สนทนากลุ่มย่อยกับแขกผู้มีเกียรติ

หมายเหตุ

1. ผู้ที่ประสงค์ร่วมงานทุกท่าน กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า (RSVP) ได้ 3 ช่องทาง

  • ผ่านทางเว็บไซต์ www.engineer.kmitl.ac.th/engineer2015
  • โทรศัพท์ 02-329-8321 คุณนิภาพร หรือ 02-329-8000 ต่อ 3848 คุณสิริกัลยา
  • แบบตอบรับ กรุณาส่งกลับที่หมายเลขโทรสาร 02-329-8302

2. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า

  • เข้าร่วมเป็นสมาชิก Engineering KMITL International 4.0 club
  • รับของที่ระลึกที่โต๊ะลงทะเบียน (Power Bank)

ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1962