วิศว เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี

เปิดรับนักศึกษาสำหรับหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับนักศึกษาสำหรับหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย

  1. หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
  2. หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิศกรรมเคมี
  3. หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  4. หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิศกรรมชีวการแพทย์
  5. หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ

หากมีข้อสงสัยสามารถดูข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติคลิกเลย!!
รายละเอียดคลิกเลย!!

ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2541