ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ TOEFL TOEIC 16 ม.ค.นี้

คณะศิลปศาสตร์ สจล.ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

เกี่ยวกับการสอบ TOEFL TOEIC

ที่จะจัดให้นักศึกษา สจล.สอบต่อไปในอนาคต ฟังฟรี

พร้อมร่วมกิจกรรมทางภาษาอีกมากมายในงาน งานนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วนะ

พบกัน 16 มกราคม ณ โถงเอนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี

ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2113