ข่าวดี !! สอบ TOEFL ITP ได้แล้วที่ สจล.

กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป นักศึกษา สจล.

สามารถสอบ TOEFL ITP ได้แล้วที่

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์

ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2340