ติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อน "ปลาบึก"

ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึกได้สดๆ คืนนี้ เวลา 19.30 น.

ทาง facebook kmitlnews Live

โดย ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี ผู้ก่อตั้งและพัฒนา เพจ "สจล. พยากรณ์อากาศประเทศไทย",

แอพ "WM App", และ แอพ "ThailandRain"

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

https://www.facebook.com/kmitlnews/

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 360