ประกาศผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ Portfolio คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ Portfolio #สจล รอบที่ 1 ปี2562 ‼️

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่

สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2562_1_news1_563_2019_01_04-15-47-54_0b699.pdf

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 921