ร.ร.สาธิตมอบสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร สจล.

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า มอบสวัสดิการการศึกษาค่าเล่าเรียนให้กับบุตรของบุคลากร สจล.

เริ่มใช้ภาคการศึกษานี้ (มกราคม 2562)

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.085-917-4242

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 211