สาธิตนานาชาติเปิดโอกาสเรียนฟรีสำหรับนักศึกษาพูดภาษาอังกฤษพื้นเมือง

ข่าวดี!!
ศาสตราจารย์ดร. suchatvee suwansawat

และคณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติของกษัตริย์จอมเกล้า (kmids)

ได้ประกาศอนุมัติค่าเรียนฟรีฟรีสำหรับนักศึกษาพูดภาษาอังกฤษพื้นเมือง 15 คน

หรือภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยมพูดนักเรียนนานาชาติต่อแต่ละเกรดสำหรับเกรด 7 ถึง 10.
สมัคร: วันที่ 2 กุมภาพันธ์-19 เมษายน 2019
วันที่สอบ: 27-28 เมษายน 2019
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:
โทร: 085-917-4242
อีเมล: Info@Kmids.Ac.Th

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/KMIDSchool/photos/a.1749861198630901/2332219970395018/?type=3&theater

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 79