เมื่อเด็กบอก อาจารย์ชอบตีกรอบ

เมื่อเด็กบอก อาจารย์ชอบตีกรอบ # แนวโน้มการศึกษาต่อยุค 4.0 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

https://www.facebook.com/335978833560634/posts/513439342481248/

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 145