ร่วมค้นหาผู้มีพลังเสียงกับกิจกรรม "Library Karaoke Contest & Workshop"

ร่วมค้นหาผู้มีพลังเสียงกับกิจกรรม "Library Karaoke Contest & Workshop"

สำนักหอสมุดกลาง ร่วมกับวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหทารลาดกระบัง(สจล.) 

ขอเชิญนักศึกษา หรือบุคลากร สจล. ที่มีเสียงร้องทรงพลังจะระดับดีว่า ไพเราะ หรืออ่อนหวานจับใจ

มาพร้อมความมั่นใจเข้าร่วมกวดร้องเพลงในกิจกรรม Library Karaoke Contest

รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ร้องเพลงเบื้องต้น กับผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้อง

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 6,000 บาท ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดในวันที่ 27 มีนาคม 2562

เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ สำนักหอสมุดกลาง สจล. 

*คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักศึกษา หรือบุคลากร สจล.

*รับสมัครผู้เข้าประกวดจำนวน 35 คน

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ พี่เขี้ยว หมายเลขโทรศัพท์ 087-956-9992

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 129