อบรม เรื่อง "Infrared Thermography Training and Certification Program รุ่นที่ 2"

การอบรม เรื่อง "Infrared Thermography Training and Certification Program รุ่นที่ 2"
วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2562 
จัดโดย ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรและหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) จากสภาวิศวกร

สมัครและชำระเงินค่าอบรมภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 
สมัครออนไลน์ https://bit.ly/2GQKJQ4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-329-8186 หรือ 064-985-0058 หรือ อีเมล eidts@kmitl.ac.th , kmitl.eidts@gmail.com (เบญจรัตน์ นุชนาฏ์)

**หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมที่ประสงค์ขอสะสมหน่วยกิตต้องลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษา สจล. ประเภทบุคคลทั่วไปก่อน

ติดตามข้อมูลอื่นๆ https://www.facebook.com/eidts/

 

News from : คณะวิศวกรรมศาสตร์

Hit : 1387