เติมเต็มศักยภาพครู สร้างการเรียนรู้ สู่ทักษะด้านโค้ดดิ้ง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย จัดให้ความรู้และพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้งให้กับคุณครู ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ ฟรี! ซึ่ง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต ได้รับการสนับสนุน จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รายละเอียดการสมัคร คลิกที่ http://bit.ly/2Y3l9MG สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 063-901-1241 

#kmitl #ietech #depathai #thinklikebit

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2402