สจล.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อถวายความจงรักภักดี และความเป็นสิริมงคล

แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1369