โควตาบุตรหลาน สจล.ทุนค้นพบนักบินอวกาศไทย

โควตาบุตรหลาน สจล.ทุนค้นพบนักบินอวกาศไทย

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ให้โควตาบุตรหลานบุคลากร สจล. อายุ 13-19 ปี

สมัครสอบชิงทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยปี 3 ฟรี

เพื่อคัดเลือก 21 คนเข้าค่าย STEM Camp 3 วัน 2 คืน

โดย 4 คนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปเรียนรู้ประสบการณ์อวกาศ NASA ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เปิดรับสมัครวันนี้ – 20 ตุลาคม 2562

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 111